dijous, 6 de març de 2014

Una de les millors bíblies del món, obra d'un jesuïta palmesà

Des de que Gutemberg imprimís la primera Bíblia al segle XV, la Bíblia s'ha convertit en el llibre més venut i traduït del món. Una de les Bíblies més belles va ser feta per un jesuïta palmesà: Jeroni Nadal (1507-1580). Es tracta de Evangelicae Historiae Imagines: ex ordine Euangeliorum quae toto anno in missae sacrificio recitantur in ordinem temporis vitae Christi digestae, també coneguda com a Biblia Natalis, un dels llibres religiosos més bells de la segona meitat del segle XVI.

Jeroni Nada. Font
Jeroni Nadal Morey va néixer l'11 agost 1507 al barri del Call a Palma. Era fill d'Antoni Nadal i Maria Morey, família acomoda i de terratinents, fet que li va permetre una molt bona educació. Va viure a Mallorca fins els 20 anys, quan es traslladà a la universitat d'Alcalà de Henares per seguir estudiant. Posteriorment també acudí a la universitat de La Sorbona a París i a Avinyó on va poder obtenir el doctorat en teologia. Al 1545 ingressa en els jesuïtes. En poc temps va arribar a ser home de confiança d'Ignasi de Loiola, que ja coneixia, i que li encarregà missions d'importància com ser rector del primer col·legi creat pels jesuïtes a Messina al 1548. Posteriorment va recórrer mitja Europa.

Jeroni Nadal. Font
En els darrers anys de la seva vida es va dedicar a escriure la seva gran obra, Evangelicae Historiae Imagines. Ell va escriure el text de l'obra, però aquest havia d'anar acompanyat d'il·lustracions. Recorregué diverses ciutats europees amb la finalitat de trobar uns gravadors adequats, però morí a Roma al 1580, sense haver-ho aconseguit.

Posteriorment a la seva mort, les imatges del llibre van ser encarregades en la seva majoria als germans Anthoine, Johan i Hieronymus Wierix. Curiosament els germans Wierix tenien una vida molt desordenada, sent visitants assidus de tavernes i prostíbuls, fet que contrasta amb la seva abundant i magnífica obra com a gravadors. En el Museu Britànic teniu una amplia mostra dels seus treballs.

La Bíblia de Nadal reprodueix el Nou Testament en 153 imatges de passatges bíblics. Els gravats segueixen un ordre cronològic de la vida de Jesucrist, des de l'Anunciació a la Verge fins a la seva coronació al cel per la Trinitat. També s'indica en quin diumenge o dia de l'any s'ha de llegir el passatge evangèlic. El llibre finalment es va publicar a Amberes a l'any 1593. Una vegada publicada l'obra es feren diverses reedicions, ampliacions i traduccions, fins i tot es va traduir al xinés.

A continuació podeu veure alguns dels nombrosos gravats del llibre.

Portada del llibre
Paràbola del sembrador
Sanació d'un paralític
Flagel·lació de Jesucrist
Paràbola de Llàtzer i el ric Epuló
Paràbola del fill pròdig
Els 153 gravats els podeu veure en aquest enllaç. L'obra completa la tenen digitalitzada  a Archive.org o Google Books

Més informació |