dijous, 19 de desembre de 2013

Vicenç Mut: de Palma a la Lluna

La Lluna té muntanyes, valls, craters, una geografia tan complexa com la de la Terra. Amb la invenció del telescopi, es varen fer diversos intents de crear mapes lunars indicant el nom dels accidents geogràfics.

Un dels primers i més important va ser el mapa lunar creat pel jesuïta italià Giovanni Battista Riccioli. Aquest mapa estava inclòs en el seu llibre "Almagestum novum" publicat al 1651, una obra que s'ha convertit en un llibre de referència per als astrònoms europeus. En aquest mapa, es va utilitzar per primera vegada un criteri coherent a l'hora d'anomenar els accidents geogràfics lunars. Els craters varen rebre noms de científics, astrònoms i filòsofs antics i moderns, la majoria dels quals encara es conserven.

Mapa lunar de Riccoli. El crater dedicat a Mut està indicat en vermell

I aquí és on entra en joc Palma, i un palmesà il·lustre com és Viçenc Mut Armengol (1614–1687) un polifacètic home que va treballar com a militar, astrònom, matemàtic, historiador, cronista de Ciutat. La seva tasca com astrònom va ser molt considerada i valorada a tota Europa en el segle XVII, fet que va impulsar a Riccoli a posar el seu nom a un cràter de la Lluna, el Mutus amb un diàmetre de 76 km.

Vicenç Mut Armengol. Font

Respecte a la seva tasca com astrònom, hem de destacar que va ser un home amb una gran cultura astronòmica, tal com ho demostren els contactes i referències a grans astrònoms de l'època com Tycho Brahe, Kepler, Gassendi o Lansber.

Va escriure tres llibres dedicats a l'astronomia: De solealfonsino restituto (1694), Observationes motuum caelestium (1666) y Cometarum anni MDCLXV (1666). Es va centrar especialment en l'estudi dels cometes i el Sol.

Més informació:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada