dijous, 19 de desembre de 2013

Vicenç Mut: de Palma a la Lluna

La Lluna té muntanyes, valls, craters, una geografia tan complexa com la de la Terra. Amb la invenció del telescopi, es varen fer diversos intents de crear mapes lunars indicant el nom dels accidents geogràfics.

Un dels primers i més important va ser el mapa lunar creat pel jesuïta italià Giovanni Battista Riccioli. Aquest mapa estava inclòs en el seu llibre "Almagestum novum" publicat al 1651, una obra que s'ha convertit en un llibre de referència per als astrònoms europeus. En aquest mapa, es va utilitzar per primera vegada un criteri coherent a l'hora d'anomenar els accidents geogràfics lunars. Els craters varen rebre noms de científics, astrònoms i filòsofs antics i moderns, la majoria dels quals encara es conserven.

Mapa lunar de Riccoli. El crater dedicat a Mut està indicat en vermell

I aquí és on entra en joc Palma, i un palmesà il·lustre com és Viçenc Mut Armengol (1614–1687) un polifacètic home que va treballar com a militar, astrònom, matemàtic, historiador, cronista de Ciutat. La seva tasca com astrònom va ser molt considerada i valorada a tota Europa en el segle XVII, fet que va impulsar a Riccoli a posar el seu nom a un cràter de la Lluna, el Mutus amb un diàmetre de 76 km.

Vicenç Mut Armengol. Font

Respecte a la seva tasca com astrònom, hem de destacar que va ser un home amb una gran cultura astronòmica, tal com ho demostren els contactes i referències a grans astrònoms de l'època com Tycho Brahe, Kepler, Gassendi o Lansber.

Va escriure tres llibres dedicats a l'astronomia: De solealfonsino restituto (1694), Observationes motuum caelestium (1666) y Cometarum anni MDCLXV (1666). Es va centrar especialment en l'estudi dels cometes i el Sol.

Més informació:

diumenge, 15 de desembre de 2013

El pintor de les polissonades

Paul Charles Chocarne-Moreau (1855 - 1931) va ser un pintor i il·lustrador francès. Com podeu veure en els quadres que acompanyen aquest post, retratava de forma magistral escenes d'al·lots, els seus jocs i les seves polissonades, unes escenes plenes d'expressivitat i comicitat. Són imatges que recorden molt les portades del Saturday Evening Post fetes per Norman Rockwell. En aquest enllaç podeu veure més quadres d'aquest pintor.

divendres, 6 de desembre de 2013

Electorium parvum seu Breviculum: la vida de Ramon Llull en 12 miniatures

A Karlsruhe, Alemanya, es troba un dels manuscrits més valuosos sobre l'escriptor i filòsof mallorquí Ramon Llull. Es tracta del magnífic i luxós còdex miniat Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum, un llibre que tracta sobre la vida de Ramon Llull escrita devers 1321 per Tomàs Le Myésier, un seguidor del beat vinculat a la cort de França.

Le Myéser, canonge d'Arràs, doctor en medicina, membre de la Sorbona (mort el 1336), va preparar una gran compilació d'obres lul·lianes amb la intenció de facilitar-ne l'ús i la comprensió en l'àmbit universitari. D'aquesta compilació va extreure una versió reduïda, amb el mateix format però amb una dècima part de llargària, és el Breviculum, conegut per una sèrie magnífica de dotze miniatures que il·lustren la vida de Llull.

El Breviculum es conserva a la Badische Landesbibliothek de Karlsruhe. Antigament el llibre es trobava al monestir St. Peter, també a Alemanya. 

Les visions del Crist crucificat i les dues peregrinacions:
a Santa Maria de Rocamador i Santiago de Compostel·la
Llull escoltant un sermó i prenent l'hàbit franciscà
La disputa amb l'esclau musulmà
La Il·luminació de Randa i Llull ensenyant a París
Al·legoria de la doctrina lul·liana
Aristòtil i Averrois en marxa contra la torre de la falsedat
Llull en marxa contra la torre de la falsedat
Llull sol·licita la protecció del papa i
dels reis cristians per dur a terme les seves empreses

Primer viatge de Llull a Tunis
Viatge a Bugia (1307), on Llull és apedregat i empresonat
Llull i Tomàs Le Myésier discutint sobre l'opus lul·lià.
Tomàs Le Myésier presenta a la reina de França
les seves compilacions lul·lianes, acompanyat per Llull

Fonts: