dijous, 28 de novembre de 2013

Defensa de Mallorca: els cavalls forçats

La situació estratègica de Mallorca al mig del Mediterrani ha generat al llarg del temps una preocupació important per les invasions i el saquejos. Construir murades per exemple a Palma i Alcúdia o instal·lar un sistema de talaies al llarg de la costa mallorquina són una mostra d'aquesta preocupació. Un altre element defensiu de l'illa i no tan conegut són el cavalls armats o forçats, es a dir l'obligació que tenien alguns propietaris de terres i nobles de disposar d'un cavall armat per a la defensa de l'illa quan fos necessari.

Aquest sistema de defensa es va iniciar just acabada la conquesta catalana de Mallorca al 1229. Alguns nobles i senyors, inclòs el mateix rei, estaven obligats a mantenir permanentment un cavall amb el seu respectiu cavallers, i a més de tenir ben a punt totes les armes ofensives i defensives que li corresponien, amb la finalitat de contribuir a la defensa de l'illa. Aquesta obligació derivava del Repartiment de terres que havia afectuat el rei Jaume I a Mallorca.

Cada any i en un lloc determinat se passava revista als cavalls armats que hi havia a Mallorca. Normalment aquest lloc era l'Almudaina. Es calcula que hi havia una cinquantena de cavalls armats.

En arribar al segle XVI, aquesta força de defensa s'organitzà de forma més adequada. Els cavalls armats passen a denominar-se cavalls forçats i es forma una Companyia de Cavalls Forçats. La dirigia un Capità, designal pel rei, uns quadres intermedis i un cos de 50 cavalls. Aquests havien de romandre sempre a Ciutat. En segles posteriors la Companyia anà evolucionant i finalment al segle XVIII , fou suprimida.

Més informació

Algunes anotacions sobre el sistema defensiu de Mallorca. (1979) de Maria Barceló Crespí.

Historia orgánica de las fuerzas militares que han defendido y ocupado á la isla de Mallorca (1862) de Fernando Weyler y Lavina 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada